Oldal kiválasztása

A konferencia fő célja a környező országok magyar ajkú, doktori képzésben részt vevő fiatal kutatók tudományos eredményeinek megtárgyalása, tudományos jártasságainak növelése nemzetközi viszonylatban és kutatási eredményeinek ismertetése. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, kapcsolatok teremtésére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, nem utolsó sorban pedig az előadások témáiban megírt tanulmányok megjelentetésére. A konferencia elsősorban a humán-, a társadalom- és a neveléstudományok területein kutató doktoranduszok számára nyit teret.

A konferencia időpontja: 2016. április 9. (szombat)

Helyszíne: Selye János Egyetem Konferencia-központ Hradná 2, 945 01 Komárno

Szekciók:

Irodalomtudományi szekció

Nyelvtudományi szekció

Társadalomtudományi és pedagógiai szekció

Teológiai szekció

Történettudományi szekció

http://www.selyeuni.sk/hu/selye-janos-egyetem-hirei/5599-a-selye-janos-egyetem-nemzetkoezi-doktorandusz-konferenciaja-2016.html